Bekendmakingen

Bekendmaking van de wijzigingen aan de politiebegroting 2021 (15 oktober 2021)
Besluitenlijst besluiten burgemeester 17.09.2021 17 september 2021)
Besluit van de burgemeester: inzake de mondmaskerplicht op Koekezondag (8 september 2021)
Besluit van de gouverneur: Instellen van een captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie (4 augustus 2021)
Besluit van de burgemeester: organisatie van een optreden in het kader van Dulle Dunderdagen op 5/08/2021, 12/08/2021 en 19/08/2021 (3 augustus 2021)
Politiebesluit van de provinciegouverneur tot opheffing van het politiebesluit houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (24 juni 2021)
Getuigschrift van ruchtbaarheid Rallysprint 11 juli  TVR
Besluit van de burgemeester inzake de verdere versoepeling van de lokale aanvullende maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 crisis (20 juni 2021)
Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van sluitingsuur voor inrichtingen met alcoholische dranken (7 mei 2021)
Politiebesluit van de gouverneur met aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus (29 maart 2021)
Politiebesluit van de gouverneur met aanvullende maatregelen in de strijd tegen corona (16 maart 2021)
Aanplakbrief besluiten Politieraad 04.03.2021 (15.03.2021)
Protocol controle & handhaving quarantaineverplichting (15 februari 2021)

Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

Besluit van de burgemeester inzake het afsluiten van parken en bossen omwille van stormweer. (27 december 2020)
Besluit van de burgemeester houdende opheffing van het politiebesluit van de burgemeester dd. 22 juni 2020 tot het instellen van een captatieverbod op het kanaal Roeselare-Leie n.a.v. de aanwezigheid van blauwalgen. (23 november 2020)
Politiebesluit van de gouverneur houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen (16 november 2020)
Politiebesluit tot opheffing van het politiebesluit betreffende captatieverbod uit De Mandel (3 november 2020)
Besluit van de burgemeester inzake de lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis (29 oktober 2020)
Besluit van de burgemeester inzake de digitale gemeenteraad van dinsdag 20 oktober (20 oktober 2020)
Politiebesluit van de gouverneur inzake seizoensarbeid (14 oktober 2020)
Politiebesluit van de gouverneur betreffende het captatieverbod uit de Mandel vanaf Roeselare en uit de Leie vanaf Sint-Baafs-Vijve tot aan de provinciegrens (11 oktober 2020)
Politiebesluit: besluit van de provinciegouverneur houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen (2 oktober 2020)
Besluit van de burgemeester: inzake het afsluiten van parken en bossen omwille van stormweer (25/09/2020)
Inventarislijst leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen 2020.
Politiereglement tot afbakening van de perimeter waarin bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend en bepaling van de duur van deze activiteiten mbt de septemberkermis. (9 september 2020)
Besluit van de burgemeester: Organisatie van de septemberkermis van vrijdag 4/09 tot zondag 13/09 2020 (3 september 2020)
Politiebesluit: Besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid (2 september 2020)
Besluit van de burgemeester: De verdere versoepeling van de lokale aanvullende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 crisis zoals vastgesteld bij besluit van de burgemeester van 29 juli 2020.  (31 augustus 2020)
Politiebesluit: Besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid (25 augustus 2020)
Besluit van de burgemeester: Opheffing van enerzijds het absoluut verbod om toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten en anders de limiet van 100 deelnemers aan evenementen (21 augustus 2020)
Besluit van de burgemeester: Opheffing van het tijdelijk verbod op het gebruik van groepskleedkamers- en douches (19 augustus 2020)
Besluit van de burgemeester: Lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis (29 juli 2020)
Besluit van de burgemeester: Intrekking van het besluit van de burgemeester dd. 9 juni 2020 betreffende het openingsuur van horecazaken ( 1 juli 2020)
Besluit van de burgemeester: Instellen van een captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie (22 juni 2020)