Omgevingsvergunning of -melding

Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een omgevingsvergunning of melding nodig. In sommige gevallen is er een vrijstelling van vergunning. In andere gevallen volstaat een melding.

Ieder perceel is gelegen in een specifiek plan (bijvoorbeeld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bijzonder plan van aanleg, verkavelingsplan, gewestplan). Een plan bestaat uit verschillende zoneringen, elk met zijn eigen voorschriften. Afhankelijk van deze voorschriften en andere regelgevingen waarmee rekening moet gehouden worden, kan bepaald worden welk soort aanvraag je nodig hebt.

Om te weten te komen of je een vergunning of een melding nodig hebt, ofwel de werken vrijgesteld zijn van vergunning, stuur je ons een mail of maak je een afspraak. We helpen je graag verder.

Hoe je een aanvraag indient en voor welke werken je een architect nodigt hebt, vind je via het omgevingsloket Vlaanderen

Raadpleeg onze brochures

De dienst omgeving is gestart met de opmaak van brochures. Met deze brochures willen we jou via een stappenplan een handleiding aanbieden, zodat je zelf je omgevingsaanvraag kan opstellen en indienen via het omgevingsloket. De brochures werden opgesteld voor handelingen waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is.

De brochures zullen in de komende periode aangevuld worden met brochures voor andere stedenbouwkundige handelingen (bv. het wijzigen van de voorgevel, het bouwen van een overdekt terras, het bouwen van een tuinhuis, ...).

Uiteraard kan je voor al deze vragen ook terecht bij onze dienst omgeving.
Voor de behandeling van je dossier, moet je een dossierkost betalen. Deze is afhankelijk van het soort aanvraag.

Bekijk hier het retributiereglement

Omgevingsloket Vlaanderen

De dienst omgeving maakte een informatieve brochure over de aanleg van waterdoorlatende verhardingen. In de brochure geven we inspirerende voorbeelden en tonen we hoe ze best worden aangelegd.

Wil je meer informatie over bouwen?

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je graag de bestemming van een pand wijzigen? Wil je werken uitvoeren aan de voorgevel of een verharding aanleggen?,….

Voor alle info over functiewijzigingen, stedenbouwkundige handelingen, terreinaanlegwerken, vegetatiewijzigingen, …kan je terecht op ons mailadres. Uiteraard kan je hiervoor ook steeds afspraak maken bij onze dienst omgeving.

Maak een afspraak

Wil je een dossier inkijken?

Wil je graag een dossier inkijken van een omgevingsvergunningsaanvraag waarover een openbaar onderzoek wordt gehouden, ben je als aanpalende eigenaar aangeschreven voor eventuele wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen of wil je graag een dossier inkijken waarover een beslissing werd genomen, dan kan je hiervoor een afspraak maken bij de dienst omgeving.

Maak een afspraak

Wil je een omgevingsvergunningsaanvraag indienen?

Indien de medewerking van een architect niet verplicht is voor de opmaak van je omgevingsvergunningsaanvraag, dan heb je de keuze om deze ofwel op papier in te dienen ofwel digitaal in te dienen via het omgevingsloket. Welke documenten je nodig hebt om je aanvraag in te dienen, kan je eenvoudig opvragen via mail. Dit is namelijk van het soort werken dat je wenst uit te voeren. Wanneer je alle documenten hebt verzameld en je wil graag jouw aanvraag nog op papier indienen, dan kan je hiervoor een afspraak maken bij de dienst omgeving.

Maak een afspraak

Heb je een andere vraag voor omgeving?

Vragen over omgeving zijn heel omvangrijk. Heb je een vraag waarvan je denkt dat deze voor de dienst omgeving bestemd is, maar twijfel je? Dan volstaat het eenvoudig om ons te mailen of te bellen. We helpen je graag verder en zorgen indien nodig voor een afspraak met onze dienst.

Maak een afspraak