Subsidies en ondersteuning

Aanvraag nieuw lidmaatschap

Procedure aanvraag nieuw lidmaatschap.
Reglement ter erkenning van sportverenigingen.

Aanvraag erkenning door het stadsbestuur.
Aanvraag erkenning door de sportraad (enkel voor verenigingen die niet erkend kunnen worden door het College van Burgemeester en Schepenen).

Subsidiepapieren

Er bestaan drie subsidiereglementen:

  1. stedelijk sportsubsidiereglement (gele formulieren)
  2. sportsubsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding en onderlinge samenwerking (roze formulieren)
  3. bijzonder sportsubsidiereglement (blauwe formulieren)

 

Elk reglement heeft zijn specifieke subsidies. Die moeten aangevraagd worden aan de hand van fiches:

Aanvraag G-subsidie

De stad wil binnen het Izegemse vrijetijdsaanbod meer kansen creëren voor personen met een beperking. Daarom stelt de stad jaarlijks een budget beschikbaar voor Izegemse verenigingen die op een structurele manier een actief aanbod wensen uit te werken.

De aanvraag voor het verkrijgen van de subsidie moet worden ingediend voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de werking zou worden gestart. Zes maanden voor de effectieve start van de werking moet een volledig dossier worden ingediend.

Naar het aanvraagformulier

Naar het subsidiereglement